Over Ons

LIFE IS BETTER WITH FRIENDS

Friends4Charity is een initiatief van een groep vrienden die een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van welzijn van mensenlevens.

Als groep vrienden kwamen wij ruime tijd voor de officiële oprichting van Friends4Charity tot het besef dat wij gezegend zijn op een ontelbaar aantal vlakken in ons leven. Dit omvat onder andere het onderdak dat wij genieten, het veelvoud aan voedselwaren welke wij tot onze beschikking hebben, de toegang tot drinkwater, de mogelijkheid tot educatie en werkgelegenheid alsook de waarborg tot veiligheid en medische zorg hetgeen met enkel drie knoppen op de telefoon van ons verwijderd is.
De realisatie dat wij deze gunsten voor lief nemen plantte het eerste zaadje binnen onze vriendengroep welke leidde tot een gevoel van medeleven en verantwoordelijk om ons in te zetten en actief bij te dragen aan het welzijn voor degene die niet begunstigd zijn met desbetreffende voorzieningen.

De passie en welwillendheid om ons in te zetten voor de minderbedeelden wordt nader bekrachtigd door het fundament van ons leven, namelijk de Islam. Liefdadigheid is namelijk – in zowel materiële als immateriële zin –een ontzettend essentieel element in de Islam.

Abu Huraira reported: “The Messenger of Allah (peace be upon him) said: ‘Charity is due upon every joint of the people for every day upon which the sun rises. Being just between two people is charity, and helping a man with his animal and lifting his luggage upon it is charity, and a kind word is charity, and every step that you take toward the mosque is charity, and removing harmful things from the road is charity’.” (Sahih Muslim)

Deze intrinsieke overtuiging van ons vormt de basis om als een collectief van vrienden filantropische activiteiten te ontplooien en voort te zetten als zijnde “Friends4Charity”.

 

MISSIE

Friends4Charity is primair gericht op het bestrijden van armoede en het bieden van humanitaire hulp aan personen in noodlijdende situaties ten behoeve van het realiseren, bevorderen en behouden van een menswaardig bestaan.
 

VISIE

Wij, van Friends4Charity, streven actief onze ambitie na door middel van het samenbrengen van vrijwilligers en continue uitbreiding van onze ‘Friends’, met de intentie om projecten op te zetten in het kader van humanitaire- en ontwikkelingshulp waarbij duurzaamheid en zelfredzaamheid centraal staan. 

PIJLERS

Wij zijn gericht op het voorzien van basisbehoefte van minderbedeelden. Om dit te verwezenlijken initiëren we projecten vanuit zes overkoepelende pijlers.

     • Huisvesting
     • Water
     • Voedsel
     • Gezondheid
     • Educatie
     • Weeskinderen

Wij trachten projecten op te zetten met een duurzaam en zelfredzaam karakter en zijn constant alert op het maximaliseren van de duurzaam- en zelfredzaamheid van onze projecten.

“كل معروف صدقة”

“Every act of kindness is a charity”

Sahih al-Bukhari: 6021

Word Vrijwilliger