Zakaat

Zakaat

Zakaat

Als een van de pijlers van de islam is zakaat een vorm van verplichte liefdadigheid die het lijden van miljoenen mensen kan verlichten. Friends4Charity gebruikt zakaat om hen die vergeten en afgesloten zijn van de wereld te helpen. Uw zakaat brengt vreugde aan deze mensen en brengt hoop dat zij op een dag in staat zullen zijn om zelf zakaat te geven in plaats van te ontvangen.

“وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”

“And establish prayer and give Zakat, and whatever good you put forward for yourselves – you will find it with Allah.”

(2:110, Qur’an)

1

Wat is Zakaat?


Het uitgeven van de Zakaat is de derde zuil van de Islam. Zakaat is een vorm van verplichte liefdadigheid en een daad van aanbidding waarbij moslims een gedeelte (2,5%) van hun bezit moeten uitgeven aan degenen die daarvoor in aanmerking komen.


Betaal zakaat

2

Wanneer ben je Zakaat-plichtig?


Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden, alvorens men verplicht is Zakaat af te staan. Deze voorwaarden zijn:

1. De persoon dient moslim te zijn.
2. De persoon moet een vrije persoon zijn en geen slaaf.
3. Het bezit van de persoon moet an-Nisaab (het drempelbedrag) bereikt hebben.
4. Het bezit dient moet boven de Nisaab gebleven zijn.
5. Het verstrijken van een Islamitisch jaar.

Met an-Nisaab wordt het minimale vermogen bedoeld dat je moet bezitten om Zakaat-plichtig te zijn. Indien dit vermogen één islamitische jaar in je bezit is, ben je Zakaat-plichtig. De Nisaab is door de Profeet ﷺ gelijkgesteld aan 85 gram goud of 595 gram zilver. 85 gram goud staat momenteel ongeveer gelijk aan € 4182.26 en 595 gram zilver staat momenteel ongeveer gelijk aan € 376.63 . Verschillende geleerden zijn van mening dat het beter is om de Nisaab van zilver te hanteren omdat dit de hoeveelheid aan liefdadigheid doet vermeerderen. Andere geleerden zijn van mening dat de Nisaab van goud dichterbij de Nisaab komt ten tijde van de Profeet ﷺ, aangezien het zo is dat de zilverprijs ingestort is sinds de tijd van de Profeet ﷺ.


Betaal zakaat

3

Wanneer dien je de Zakaat uit te geven?


Wanneer je een islamitisch jaar in het bezit bent geweest van tenminste de Nisaab, dien je jouw Zakaat te berekenen en deze uit te geven. Jouw “Zakaat-jaar” begint op de datum waarop jouw vermogen voor het eerst gelijk of groter was dan de Nisaab. Wanneer er de afgelopen jaren helemaal geen Zakaat is betaald terwijl dat wel had moeten gebeuren, dan is er een zonde begaan door het uitstellen van het betalen van de Zakaat. Zodra Zakaat verschuldigd is, dient het uitgegeven te worden en niet worden uitgesteld. De basisregel is dat verplichtingen onmiddellijk voldaan moeten worden en niet uitgesteld, derhalve dient de persoon berouw te tonen voor deze zonde en zo snel mogelijk de Zakaat van de afgelopen jaren te voldoen, zodat er niet nog meer gezondigd wordt als gevolg van het uitstellen van de Zakaat.


Betaal Zakaat

4

Over welke bezittingen dien je Zakaat uit te geven?
1. Goud en zilver Goud en zilver, in welke vorm dan ook (met uitzondering van sieraden voor persoonlijk gebruik), zijn onderworpen aan Zakaat.

2. Geldmiddelen Geldmiddelen omvatten alle verdiende inkomsten, zoals salaris, huuropbrengsten, geld dat op een bankrekening, in een kluis, in een portemonnee of elders wordt bewaard. Daarnaast zijn geldmiddelen die jij aan andere hebt uitgeleend onder bepaalde voorwaarden onderhevig aan Zakaat.

3. Investeringen Als aandelen worden gekocht met de intentie om deze vervolgens door te verkopen, is de volledige aandelenportefeuille onderhevig aan Zakaat tegen de huidige marktwaarde. Echter, als de aandelen worden gekocht als langetermijninvestering om dividend te genereren, dan is Zakaat enkel verschuldigd op de netto Zakaat-plichtige activa van de ondernemingen in de aandelenportefeuille.

4. Bedrijfsmiddelen Een bedrijfsmiddel is alles wat is gekocht met de intentie om het te verkopen. Zowel binnen als buiten het bedrijf. Voorraden en productiematerialen die zijn gekocht zijn onderhevig aan Zakaat.


Betaal Zakaat

5

Wie mag de Zakaat ontvangen?


De manieren waarop en aan wie de Zakaat besteed moet worden zijn gespecificeerd in de Koran. Allah ﷻ zegt (interpretatie van de betekenis): “De liefdadigheid (hier wordt de Zakaat bedoeld) is slechts voor de armen (1) en de behoeftigen (2) en voor de genen die hieraan werken (3), en voor degenen van wie de harten nader (tot de Islam) worden gebracht (4), en voor de slaven (5), en voor degenen die schulden hebben (6), en om (uit te geven) op de weg van Allah (7) en voor de (behoeftige) reiziger (8) als een plicht tegenover Allah. En Allah is Alwetend, Alwijs.”

De volgende acht groepen komen dus in aanmerking om Zakaat te ontvangen:

1. De armen Deze groep omvat de personen die niet beschikken over de basisbehoeften om te overleven.

2. De behoeftigen Deze groep omvat de personen die moeite hebben om rond te komen, ondanks dat zij beschikken over debasisbehoeften.

3. De werkenden in opdracht van de Zakaat Deze groep omvat de personen die de Zakaat verzamelen, beheren en verdelen

4. Degenen wiens harten verzoend dienen te worden Deze categorie verwijst naar het creëren van positieve percepties en gevoelens richting de Islam

5. De slaven Deze groep omvat de personen wiens vrijheid en onafhankelijkheid als mens veiliggesteld dient te worden. Een voorbeeld hiervan is moderne slavernij en mensenhandel.

6. De schuldenaren Deze groep omvat de personen die diep in de schulden zitten en daardoor als individu niet verder kunnen groeien

7. Voor de zaak van Allah Deze categorie verwijst naar personen die met volledige toewijding de boodschap van de Islam verspreiden. Een boodschap van rechtvaardigheid en excellentie in de wereld.

8. De behoeftige reiziger De behoeftige reiziger verwijst naar personen die gestrand zijn en in een tijdelijke noodsituatie verkeren.


Betaal Zakaat